PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 và hậu quả
  • Các câu hỏi trắc nghiệm
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5: CÁC NƯỚC TBCN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1919 - 1939) (THAM KHẢO)

Bài 15: Trật tự Vecxai - Oasinhtơn và cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 -1933 (phần 2)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 505

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933.

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học

Chưa có thông báo nào