PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 5: CÁC NƯỚC TBCN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1919 - 1939)

Bài 15: Trật tự Vecxai - Oasinhtơn và cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 -1933 (phần 2)

Độ dài: 31 phút

Tóm tắt nội dung

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933.

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 và hậu quả
  • Các câu hỏi trắc nghiệm
X