PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Nguyên nhân - diễn biến - kết quả
  • Câu hỏi tự luyện
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 3: CM THÁNG MƯỜI NGA (1917). CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 - 1918) (THAM KHẢO)

Bài 12: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 -1918)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 630

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu nguyên nhân, diễn biến, kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất những ảnh hưởng của cuộc chiến tranh với thế giới và Việt Nam.

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu một số bài tập tự luyện liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào