PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Nguyên nhân - diễn biến - kết quả
  • Câu hỏi tự luyện
Bài 12: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 -1918) sẽ được mở vào ngày 31/07/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 3: CM THÁNG MƯỜI NGA (1917). CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 - 1918)

Bài 12: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 -1918)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 440

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu nguyên nhân, diễn biến, kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất những ảnh hưởng của cuộc chiến tranh với thế giới và Việt Nam.

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu một số bài tập tự luyện liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào