PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Đông xuân 1953-1954 và chiến dịch điện biên phủ hiệp dịnh gionevo 1954 về đông dương
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3: VIỆT NAM 1945 - 1954

Bài 24: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần những thắng lợi trên lĩnh vực quân sự trong kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) (Tiết 2)

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 919

- Thông qua hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm, hệ thống lại cho HS những kiến thức về Cuộc Tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ.

- Nhắc lại cho HS nhưngx kiến thức liên quan đến nội dung kiến thức.

Chưa có thông báo nào