PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 4: MĨ, TÂY ÂU, NHẬT BẢN (1945 – 2000)

Bài 14: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần Nước Mĩ (1945 – 2000).

Độ dài: 30 phút

Tóm tắt nội dung

- Hướng dẫn HS hệ thống lại kiến thức về nước Mĩ từ năm 1945 - 2000 thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm được phân loại theo mức độ từ dễ đến khó

- Hướng dẫn HS cách lựa chọn các phương án đúng, loại trừ phương án nhiễu

Trao đổi bài (0)

X