PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 2: CÁC NƯỚC Á - PHI - MĨ LATINH TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN 1945

Bài 8: Các nước Đông Nam Á từ giữa thế kỷ XIX đến năm 1945 (phần 2)

Độ dài: 36 phút

Tóm tắt nội dung

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu phong trào đấu tranh của nhân dân Lào, Campuchia

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu tình hình Xiêm cuối thế kỉ XIX

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Phong trào đấu tranh chống thực dân của Campuchia
  • Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của ND Lào
  • Nhận xét
  • Xiêm cuối thế kỉ XIX
X