PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 7: ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA

Bài 5: Hợp chúng quốc Hoa Kì

Độ dài: 45 phút

Tóm tắt nội dung

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu về Hoa Kì : Vị trí địa lí, tự nhiên, dân cư, kinh tế.

- Hướng dẫn học sinh trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài giảng.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Vị trí địa lí
  • Điều kiện tự nhiên
  • Dân cư
  • Kinh tế
X