PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Vị trí địa lí
  • Điều kiện tự nhiên
  • Dân cư
  • Kinh tế
Bài 5: Hợp chúng quốc Hoa Kì sẽ được mở vào ngày 13/09/2021 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7: ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA

Bài 5: Hợp chúng quốc Hoa Kì

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 469

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu về Hoa Kì : Vị trí địa lí, tự nhiên, dân cư, kinh tế.

- Hướng dẫn học sinh trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài giảng.

Chưa có thông báo nào