PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1 - 5
  • Câu 6 - 10
  • Câu 11 - 16
  • Câu 17 - 23
  • Câu 24 - 26
  • Câu 27 - 30
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4: VIỆT NAM 1954 – 1975

Bài 29: Những câu hỏi cần lưu ý về tình hình Việt Nam sau Hiệp định Giơnevơ (1954)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 3.756

- Thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm, bài giảng giúp học sinh ôn lại những kiến thức về tình hình cách mạng hai miền sau Hiệp định Giơnevơ.

- Bài giảng hướng dẫn học sinh cách phân tích, đánh giá, liên hệ kiến thức để tìm ra câu trả lời đúng nhất.
Câu 11, 13, 14, 26 , 28 là những câu hỏi thuộc nội dung tinh giản của Bộ, HS tham khảo

Chưa có thông báo nào