PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1 - 5
  • Câu 6 - 10
  • Câu 11 - 16
  • Câu 17 - 23
  • Câu 24 - 26
  • Câu 27 - 30
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 4: VIỆT NAM 1954 – 1975

Bài 29: Những câu hỏi cần lưu ý về tình hình Việt Nam sau Hiệp định Giơnevơ (1954)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 2.106

- Thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm, bài giảng giúp học sinh ôn lại những kiến thức về tình hình cách mạng hai miền sau Hiệp định Giơnevơ.

- Bài giảng hướng dẫn học sinh cách phân tích, đánh giá, liên hệ kiến thức để tìm ra câu trả lời đúng nhất.
Câu 11, 13, 14, 26 , 28 là những câu hỏi thuộc nội dung tinh giản của Bộ, HS tham khảo

Chưa có thông báo nào