PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 4: VIỆT NAM 1954 – 1975

Bài 29: Những câu hỏi cần lưu ý về tình hình Việt Nam sau Hiệp định Giơnevơ (1954)

Độ dài: 35 phút

Tóm tắt nội dung

- Thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm, bài giảng giúp học sinh ôn lại những kiến thức về tình hình cách mạng hai miền sau Hiệp định Giơnevơ.

- Bài giảng hướng dẫn học sinh cách phân tích, đánh giá, liên hệ kiến thức để tìm ra câu trả lời đúng nhất.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Câu 1 - 5
  • Câu 6 - 10
  • Câu 11 - 16
  • Câu 17 - 23
  • Câu 24 - 26
  • Câu 27 - 30
X