PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Câu hỏi trắc nghiệm cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 6: CÁCH MẠNG KH – CN VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA

Bài 22: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần CM KH - CN và xu thế toàn cầu hóa.

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 804

Bài giảng hướng dẫn học sinh trả lời những câu hỏi liên quan đến cuộc cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa.

Chưa có thông báo nào