PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1 - 12
  • Câu 13 - 29
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4: VIỆT NAM 1954 – 1975

Bài 35: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần cách mạng hai miền Nam - Bắc (1969 - 1973).

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 859

- Thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm, bài giảng hệ thống lại kiến thức về lịch sử Việt Nam giai đoạn 1969 - 1973 :

+ Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, Đông Dương hóa chiến tranh của Mĩ - ngụy
+ Cuộc chiến đấu chống các chiến lược chiến tranh của Mĩ - ngụy tiêu biểu là Cuộc tiến công chiến lược năm 1972, trận "Điện Biên Phủ trên không".
+ Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam
- Bài giảng hướng dẫn học sinh phương pháp làm câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử.
Câu 7, 10, 11, 19, 20 có chứa nội dung tinh giản, HS tham khảo thêm

Chưa có thông báo nào