PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 4: VIỆT NAM 1954 – 1975

Bài 35: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần cách mạng hai miền Nam - Bắc (1969 - 1973).

Độ dài: 35 phút

Tóm tắt nội dung

- Thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm, bài giảng hệ thống lại kiến thức về lịch sử Việt Nam giai đoạn 1969 - 1973 :

+ Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, Đông Dương hóa chiến tranh của Mĩ - ngụy
+ Cuộc chiến đấu chống các chiến lược chiến tranh của Mĩ - ngụy tiêu biểu là Cuộc tiến công chiến lược năm 1972, trận "Điện Biên Phủ trên không".
+ Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam
- Bài giảng hướng dẫn học sinh phương pháp làm câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử.

Trao đổi bài (0)

X