PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Nội dung bài giảng : sống có cần pháp luật không ?
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 1: Pháp luật và đời sống

Bài 2. Sống cần có pháp luật không ?

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 1.345

- Bài giảng hướng dẫn học sinh kiến thức cơ bản về Bản chất của pháp luật : bản chất giai cấp của pháp luật, bản chất xã hội của pháp luật

- Hướng dẫn học sinh phương pháp làm một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào