PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

Chuyên đề 1: Pháp luật và đời sống

Bài 2. Sống cần có pháp luật không ?

Độ dài: 15 phút

Tóm tắt nội dung

- Bài giảng hướng dẫn học sinh kiến thức cơ bản về Bản chất của pháp luật : bản chất giai cấp của pháp luật, bản chất xã hội của pháp luật

- Hướng dẫn học sinh phương pháp làm một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Nội dung bài giảng : sống có cần pháp luật không ?
X