PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Trung quốc (1918 - 1939) (Tham khảo)
  • Câu 1 - 10
  • Câu 11 - 20
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: CÁC NƯỚC Á - PHI - MĨ LATINH TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN 1945 (THAM KHẢO)

Bài 6: Trung Quốc từ giữa thế kỷ XIX đến năm 1945 (phần 2)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 426

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu phong trào cách mạng ở Trung Quốc : Phong trào Ngũ tứ và sự thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc.

- Chiến tranh Bắc phạt, nội chiến Quốc - Cộng
- Một số dạng câu hỏi trắc nghiệm

Chưa có thông báo nào