PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Quốc phòng và An ninh
  • Trong chiến tranh trong hòa bình quốc phòng an ninh
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 9 : Pháp luật với sự phát triển của đất nước

Bài 27: Pháp luật với sự phát triển của đất nước trong lĩnh vực an ninh quốc phòng.

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 160

- Bài giảng hệ thống lại những kiến thức với nội dung cơ bản của pháp luật về sự phát triển bền vững của đất nước.

- Đặc biệt, bài giảng đi sâu phân tích những nội dung cơ bản của pháp luật quốc phòng, an ninh.
- Chữa một số câu hỏi liên quan đến nội dung bài học.
Bài giảng nằm trong nội dung tinh giản, HS xem thêm để tham khảo

Chưa có thông báo nào