PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 1: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM

Bài 2: Đất nước nhiều đồi núi

Độ dài: 41 phút

Tóm tắt nội dung

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu những đặc điểm chung về địa hình của Việt Nam.

- Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Đặc điểm chung về địa hình
  • Các khu vực địa hình
  • Các câu hỏi bài tập
X