PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Đặc điểm chung về địa hình
  • Các khu vực địa hình
  • Các câu hỏi bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM

Bài 2: Đất nước nhiều đồi núi

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 3.478

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu những đặc điểm chung về địa hình của Việt Nam.

- Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.
* Đính chính: Tại clip 1 từ phút thứ 12 dãy Trường Sơn Nam chạy theo hướng vòng cung (GV nói nhầm là hướng Tây Bắc - Đông Nam)

Chưa có thông báo nào