PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Nghành trồng trọt
  • Tình hình PTSX và phân phối.
  • Nghành chăn nuôi
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3: ĐỊA LÍ KINH TẾ VIỆT NAM

Bài 16: Vấn đề phát triển nông nghiệp

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 1.188

- Hướng dẫn HS nắm các kiến thức về vấn đề phát triển nông nghiệp ở nước ta : các điều kiện thuận lợi và khó khăn đề phát triển nông nghiệp. Sự phát triển ngành trồng trọt, chăn nuôi... ở nước ta.

- Hướng dẫn trả lời các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học

Chưa có thông báo nào