PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 11: Công dân với các vấn đề chính trị - xã hội (tham khảo)

Bài 11: Dân số đông-thất nghiệp nhiều.

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 66

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu chính sách dân số, mục tiêu và phương hướng của những chính sách dân số.

- Thực trạng việc làm, mục tiêu và phương hướng giải quyết việc làm ở nước ta.
- Hướng dẫn học sinh làm một số bài tập trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào