PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 11: Công dân với các vấn đề chính trị - xã hội (tham khảo)

Bài 11: Dân số đông-thất nghiệp nhiều.

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 96

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu chính sách dân số, mục tiêu và phương hướng của những chính sách dân số.

- Thực trạng việc làm, mục tiêu và phương hướng giải quyết việc làm ở nước ta.
- Hướng dẫn học sinh làm một số bài tập trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào