PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 5: THỰC HÀNH KĨ NĂNG ĐỊA LÍ

Bài 35: Thực hành kĩ năng Địa lí với Atlat Địa lí Việt Nam

Độ dài: 34 phút

Tóm tắt nội dung

- Bài giảng hướng dẫn học sinh cách đọc Atlat Địa lí Việt Nam khai thác các số liệu, thông tin trong Atlat Địa lí Việt Nam để phục vụ cho việc làm bài.

- Bài giảng hướng dẫn học sinh làm một số bài tập trắc nghiệm để vận dụng các kiến thức được trang bị.
Đính chính : Câu hỏi cuối cùng phần thông hiểu (clip 4) đáp án đúng là đáp án B (trên video thầy chữa là đáp án C, công công nghiệp lâu năm tăng liên tục)

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu
  • Hướng dẫn cách sử dụng Atlat
    • Yêu cầu chung
    • Yêu cầu cụ thể
  • Liên hệ và luyện tập
X