PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 1: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM

Bài 5: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Độ dài: 45 phút

Tóm tắt nội dung

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu những đặc điểm về khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa ở Việt Nam : Tính chất, lượng mưa, độ ẩm, gió mùa.

- Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • I. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa
    • Tính chất nhiệt đới
    • Tính chất ẩm
    • Gió mùa
X