PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • I. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa
    • Tính chất nhiệt đới
    • Tính chất ẩm
    • Gió mùa
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM

Bài 5: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 1.917

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu những đặc điểm về khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa ở Việt Nam : Tính chất, lượng mưa, độ ẩm, gió mùa.

- Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học

Chưa có thông báo nào