PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • I. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa
    • Tính chất nhiệt đới
    • Tính chất ẩm
    • Gió mùa
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM

Bài 5: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 2.174

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu những đặc điểm về khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa ở Việt Nam : Tính chất, lượng mưa, độ ẩm, gió mùa.

- Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học

Chưa có thông báo nào