PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

Chuyên đề 10: Công dân với kinh tế

Bài 4: Cạnh tranh: người thành công, kẻ thất bại.

Độ dài: 27 phút

Tóm tắt nội dung

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.

- Hướng dẫn học sinh một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài giảng.

Trao đổi bài (0)

X