PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 4: MĨ, TÂY ÂU, NHẬT BẢN (1945 – 2000)

Bài 16: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần Các nước Tây Âu (1945 – 2000)

Độ dài: 27 phút

Tóm tắt nội dung

- Bài giảng hướng dẫn học sinh trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung các nước Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

- Hướng dẫn học sinh tìm những "từ khóa" để trả lời câu hỏi.

Trao đổi bài (0)

X