PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1 - 5
  • Câu 6 - 9
  • Câu 10 - 15
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4: MĨ, TÂY ÂU, NHẬT BẢN (1945 – 2000)

Bài 16: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần Các nước Tây Âu (1945 – 2000)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 1.099

- Bài giảng hướng dẫn học sinh trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung các nước Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

- Hướng dẫn học sinh tìm những "từ khóa" để trả lời câu hỏi.

Chưa có thông báo nào