PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1 - 6
  • Câu 7 - 12
  • Câu 13 - 17
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: VIỆT NAM 1919 - 1930

Bài 7: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần phong trào DTDC ở Việt Nam (1925 – 1930).

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 1.341

- Hướng dẫn học sinh trả lời những câu hỏi trắc nghiệm có nội dung về các tổ chức cách mạng ra đời và hoạt động ở Việt Nam trong những năm 20 của thế kỉ XX.

- Giúp các em phân biệt, tìm ra điểm giống và khác nhau giữa các tổ chức cách mạng để giải quyết được những câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng nâng cao trong nội dung này.

Chưa có thông báo nào