PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1 - 6
  • Câu 7 - 12
  • Câu 13 - 17
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1: VIỆT NAM 1919 - 1930

Bài 7: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần phong trào DTDC ở Việt Nam (1925 – 1930).

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 1.189

- Hướng dẫn học sinh trả lời những câu hỏi trắc nghiệm có nội dung về các tổ chức cách mạng ra đời và hoạt động ở Việt Nam trong những năm 20 của thế kỉ XX.

- Giúp các em phân biệt, tìm ra điểm giống và khác nhau giữa các tổ chức cách mạng để giải quyết được những câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng nâng cao trong nội dung này.

Chưa có thông báo nào