PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Quyền bình đẳng của công dân trong hôn nhân và gia đình.
  • Nội dung bài giảng
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bài 8 : Quyền bình đẳng của công dân trong hôn nhân và gia đình

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 602

- Hướng dẫn HS nắm vững kiến thức về quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình, nội dung bình đẳng trong hôn nhân và gia đình.

- Hướng dẫn HS giải quyết một số câu hỏi tình huống liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào