PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

Chuyên đề 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bài 8 : Quyền bình đẳng của công dân trong hôn nhân và gia đình

Độ dài: 20 phút

Tóm tắt nội dung

- Hướng dẫn HS nắm vững kiến thức về quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình, nội dung bình đẳng trong hôn nhân và gia đình.

- Hướng dẫn HS giải quyết một số câu hỏi tình huống liên quan đến nội dung bài học.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Quyền bình đẳng của công dân trong hôn nhân và gia đình.
  • Nội dung bài giảng
X